Đạo đức nghề nghiệp của người môi giới bất động sản cần những yêu cầu gì?

Một số quy tắc đạo đức hành nghề môi giới bất động sản cần tuân thủ:

Trong thị trường bất động sản ("BĐS")  nói riêng và nền kinh tế thị trường nói chung, trước tình hình xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu của cong người ngày càng cao, đồng thời sự hiểu biết và sự hội nhập cũng sâu rộng, từ đó tất cả các ngành nghề đều có những quy đinh bắt buộc, cái này gọi là khung, khi tham gia thị trường, bất kể là vai trò gì thì chung ta cũng phải căn cứ từ cái khung này để thực hiện công việc cho tốt. Với vai trò là nhà đầu tư thì cũng phải am hiểu và tuân thủ theo các nguyên tắc thị trường, với những người thực hiện dịch vụ thì cũng phải đảm bảo các nguyên tắc của mình. Ngoài những quy định bắt buộc từ pháp luật thì nguyên tắc hành nghề lại càng phải được nâng cao hơn. Dưới đây là một số nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của người môi giới BĐS:Quy tắc 1. Tuân thủ nguyên tắc chung của nghề

 • Công khai, minh bạch, trung thực và tuân thủ pháp luật.
 • Không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh BĐS.

Quy tắc 2. Đảm bảo năng lực chuyên môn khi hành nghề
 • Thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ khi làm việc.
 • Đảm bảo nghiệp vụ và năng lực chuyên môn. Khi tiến hành giao dịch phải có sự cẩn trọng cao nhất và làm việc với tinh thần trung thực, tận tâm, trách nhiệm với khách hàng.
 • Phải cập nhật những thay đổi về tình hình thị trường và các quy định của pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ.

Quy tắc 3. Trung thực, tận tâm trong công việc
 • Phải cung cấp thông tin BĐS đúng sự thật, không được phép tạo ra sự hiểu biết sai lệch về BĐS cho khách hàng và những người liên quan.
 • Phải tận tâm, trách nhiệm trong quá trình tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng. Đảm bảo cho khách hàng hiểu biết rõ ràng, thông suốt về sản phẩm và hợp đồng trong giao dịch BĐS.
 • Chỉ được cung cấp các dịch vụ trong phạm vi, chức năng, thẩm quyền của mình.
 • Không được nhận bất kỳ lợi ích vật chất hay tinh thần nào từ phía khách hàng (hoặc đối tác) để ảnh hưởng tới đạo đức nghề nghiệp của mình hoặc những người cùng làm việc.
 • Không được cam kết những vấn đề ngoài khả năng của cá nhân hoặc của doanh nghiệp mình tham gia.
 • Tiền thu được từ các dịch vụ phải được xác định một cách độc lập, theo quy định công khai của doanh nghiệp hoặc hợp đồng, không phụ thuộc vào kết quả, ý chí chủ quan của các bên.

Quy tắc 4. Giao tiếp và ứng xử với khách hàng

Đặt quyền và lợi ích của khách hàng mà mình đại diện lên trên hết trong suốt quá trình tư vấn và cung cấp dịch vụ.

 • Trong giao tiếp và ứng xử với khách hàng phải có thái độ lịch sự, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, tư vấn, giải thích rõ ràng, cụ thể về các dịch vụ và những thắc mắc của khách hàng.
 • Không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi làm việc với khách hàng.
 • Thông tin cung cấp cho khách hàng phải đảm bảo công bằng với mọi khách hàng. Không thành kiến, thiên vị trong mọi hành vi của mình.

Quy tắc 5. Trách nhiệm khi làm người đại diện mua bán BĐS

 • Phải cam kết bảo vệ và đề cao quyền lợi của khách hàng, phải lấy qyền lợi của khách hàng làm trọng.
 • Phải trung thực với khách hàng và những người liên quan trong quan hệ giao dịch.
 • Không được cố ý hướng dẫn khách hàng sai lầm về giá trị thị trường, các lợi ích không trực tiếp có trong giao dịch.
 • Phải thông báo rõ ràng khi làm đại diện cho cả hai bên trong một giao dịch, và phải được sự đồng ý của họ.
 • Có trách nhiệm khuyến cáo khách hàng sự cần thiết được tư vấn pháp lý trước khi đưa ra các quyết định, hoặc khi có sự nghi vấn về hợp đồng.
 • Phải tuyệt đối bảo vệ bí mật về các thông tin do khách hàng cung cấp để không gây bất lợi cho khách hàng.
 • Có trách nhiệm chu đáo đối với tài sản của khách hàng do mình giữ hay quản lý.
 • Cung cấp cho khách hàng các thông tin chính sách của doanh nghiệp mình tham gia về hợp đồng, thù lao, lệ phí, giá cả chào mua, chào bán.

Quy tắc 6. Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp

 • Phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, trung thực, thân thiện, hợp tác và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.
 • Phải đảm bảo nguyên tắc vì quyền lợi tốt nhất cho khách hàng của mình. Sự hợp tác đó phải vô tư và không vì động cơ chia sẻ quyền lợi.
 • Tôn trọng quyền lựa chọn nhà môi giới của khách hàng, trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục làm việc với mình và có nhu cầu chuyển sang làm việc với nhà môi giới khác thì không được có thái độ bài trừ, bất hợp tác hay những hành vi không tốt với nhà môi giới mà khách hàng lựa chọn, ngoại trừ việc yêu cầu khách hàng tuân thủ việc thanh lý Hợp đồng đã ký.

Quy tắc 7. Ứng xử với doanh nghiệp mình làm việc

 • Không được làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp mình tham gia. Mà ngược lại, phải có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển hình ảnh, thương hiệu cho doanh nghiệp.
 • Không được cung cấp thông tin của Doanh nghiệp mình đang làm việc cho đối tác khác hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân riêng mình mà không phải vì lợi ích của Doanh nghiệp. Trường hợp chuyển công tác làm việc tại doanh nghiệp khác, tuyệt đối không được sử dụng thông tin của doanh nghiệp cũ để làm lợi cho doanh nghiệp mới.
 • Không được cung cấp các thông tin không đúng về những công việc hoặc dịch vụ mà cá nhân hoặc doanh nghiệp mình tham gia có thể làm được.
 • Không được nói xấu hoặc đưa thông tin sai lệch về doanh nghiệp mình tham gia.

Quy tắc 8. Bảo mật thông tin

 • Nhà môi giới không được tiết lộ thông tin về khách hàng và BĐS khi chưa được sự đồng ý của khách hàng và những thông tin nằm ngoài phạm vi công việc đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng.
 • Không đưa những thông tin về khách hàng và BĐS của nhà môi giới khác đang làm đại diện giao dịch mà chưa được sự đồng ý.

Quy tắc 9. Không được nhận các khoản thù lao ngoài hợp đồng

 • Nhà môi giới không được nhận bất cứ khoản thù lao hay ưu đãi về lợi ích nào khác ngoài các khoản đã được thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng.
 • Không được gợi ý cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khác do mình có quyền lợi liên ở đó nhằm hưởng thù lao mà không thông báo công khai ngay từ đầu.
 • Nhà môi giới chỉ được nhận thù lao từ một bên trong giao dịch. Nếu Nhà môi giới BĐS nhận thù lao cả hai bên hoặc bên thứ ba trở lên trong giao dịch thì phải được thoả thuận trong hợp đồng.

Quy tắc 10. Những việc nhà môi giới BĐS không được làm

 • Kinh doanh BĐS không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về BĐS.
 • Gian lận, lừa dối khi thực hiện công việc môi giới.
 • Huy động, chiếm dụng vốn trái phép của khách hàng.
 • Thu phí, hoa hồng và các khoản thu khác trái với quy định của pháp luật.
 • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
 • Tự ý thay đổi mức phí các dịch vụ so với mức quy định của doanh nghiệp mình tham gia mà chưa có sự đồng ý hay quyết định của người có thẩm quyền.
 • Tranh giành khách hàng hay có những hành vi tương tự gây mất đoàn kết trong nội bộ và các đơn vị thành viên.
 • Không được sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán nhằm thu lợi cho riêng mình.
 • Cung cấp những thông tin gây bất lợi cho doanh nghiệp mình tham gia.
 • Làm mất hợp đồng hoặc các giấy tờ là tài sản của doanh nghiệp mình tham gia hoặc khách hàng (trừ trường hợp rủi ro bất khả kháng do cháy nổ, thiên tai, mất cắp..).
 • Đề nghị, yêu cầu khách hàng đưa tiền để được cung cấp những sản phẩm tốt hơn nhằm mục đích tư lợi cá nhân gây ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp mình tham gia.
 • Thái độ và hành vi không nghiêm túc, không lịch sự với khách hàng và đồng nghiệp.
 • Sử dụng thời giờ làm việc hoặc tài sản của doanh nghiệp mình tham gia vào việc riêng.
 • Cố ý tư vấn không trung thực cho khách hàng về sản phẩm bán.
 • Sử dụng thông tin có được của nhà môi giới khác (trên mạng hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng) để môi giới cho khách hàng của mình mà không thông qua nhà môi giới đăng tin.
 • Những quy định không được làm tại các quy tắc khác.

Quy tắc 11. Trách nhiệm với xã hội, thị trường BĐS và với tổ chức nghề nghiệp

 • Không được thực hiện mọi hành vi làm ảnh hưởng xấu đến thị trường BĐS và hình ảnh của nghề.
 • Nhà môi giới có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của Hội nghề nghiệp của mình (Hội Môi giới BĐS Việt Nam).
 • Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, đúng thời gian các số liệu giao dịch BĐS mình thực hiện hoặc mình nắm được theo quy định của Hội để tổng hợp phân tích tình hình thị trường và được nhận bản tin tổng hợp tình hình thị trường để phục vụ cho hoạt động của mình.

Quy tắc 12. Cam kết thi hành

 • Hội viên Hội Môi giới BĐS Việt Nam có nghĩa vụ hiểu rõ các các quy tắc đạo đức và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Quy tắc đạo đức này.
 • Hội viên Hội Môi giới BĐS Việt Nam vi phạm các quy tắc đạo đức sẽ chịu các hình thức kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm, đồng thời có trách nhiệm đền bù thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật do hành vi vi phạm quy tắc đạo đức gây ra.

Tại Mỹ, những quy tắc này đã có từ những năm 1913 được gọi là bộ luật “lương tâm và trách nhiệm” và được những người làm nghề tuân thủ nghiêm túc. Chính vì vậy mà nghề môi giới BĐS ở Mỹ là một nghề được tôn trọng. Bản đạo đức nghề nghiệp do Hiệp hội BĐS Mỹ ban hành gồm nhiều mục, tất cả đều xoay quanh tiêu chí là làm việc nghiêm túc để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh cùng phát triển.

Bổn phận với khách hàng:

Khi là đại diện của người mua, người bán, người cho thuê, chủ nhà…thì bạn phải cố gắng mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng của mình. 

Công tâm:

Đứng trước những cám dỗ về lợi ích cá nhân, một người môi giới thiếu công tâm có thể làm hại khách hàng hoặc đồng nghiệp của mình. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho khách hàng/ đồng nghiệp mà còn làm xấu đi hình ảnh của nghề. Công tâm cũng là một cách có trách nhiệm với bản thân, hãy tôn trọng bản thân bằng cách thành thật với chính mình.

Sự chuyên nghiệp:

Nhân viên môi giới BĐS cần có tinh thần làm việc chuyên nghiệp với khách hàng và với đồng nghiệp. Tính chuyên nghiệp thể hiện ở việc đúng giờ, tìm hiểu kỹ các thông tin để tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ cho khách hàng về các vấn đề thủ tục giấy tờ nhanh chóng, không tranh giành lợi ích với đồng nghiệp.

Tôn trọng:

Chỉ khi bạn tôn trọng khách hàng/ đồng nghiệp của mình thì bạn mới được họ tôn trọng lại. Sự tôn trọng giữa người và người sẽ làm cho các môi quan hệ tốt hơn, giúp cho các công việc của bạn trở nên thuận lợi.

Hy vọng các quy tắc đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp tạo ra một thị trường BĐS minh bạch, phát triển bền vững. Hình ảnh của nghề môi giới BĐS được cải thiện, để những người hành nghề có động lực để phát triển sự nghiệp của mình.

0 Nhận xét