UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Đồi Vàng gần 1.200 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Đồi Vàng xã Tân Hoà và phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, do Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích đất khoảng 8,7 ha với mức vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Mục tiêu là xây dựng khu nhà ở, khu dân cư theo mô hình đô thị tiên tiến, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn xã Tân Hòa và phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, đồng thời xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt.


Tiến độ thực hiện dự án: từ Quý I/2022 – Quý IV/2022, thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 (điều chỉnh 20% quỹ đất nhà ở xã hội); từ Quý I/2023 – Quý IV/2023, thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng; từ Quý I/2024 – Quý IV/2026, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật, xây dựng phần thô khu nhà ở thấp tầng (nhà liên kế, biệt thự), xây dựng chung cư và đưa toàn bộ công trình vào hoạt động, khai thác vận hành.

Hình ảnh minh họaUBND tỉnh yêu cầu CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Nhà đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các quyền và trách nhiệm được quy định tại Điều 25, Điều 26 Luật Nhà ở; liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục ký quỹ đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác có liên quan để đầu tư xây dựng dự án theo quy định hiện hành; bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong quá trình đầu tư dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, kinh doanh BĐS, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh đã đăng ký. Trong quá trình lập hồ sơ quy hoạch, thiết kế xây dựng, tuân thủ các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành và phù hợp với quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp không gian kiến trúc với khu vực xung quanh, đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện các thủ tục phòng cháy và chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước), tĩnh không, quy hoạch kiến trúc, bảo vệ môi trường…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Nhà đầu tư công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông tin theo quy định; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án cho chính quyền địa phương và Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh BĐS.Trường hợp vi phạm các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và quy định pháp luật điều chỉnh nếu có; chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác; liên hệ Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS; Luật Nhà ở và các quy định pháp luật liên quan; bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung Hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Đồi vàng Phú Mỹ đã nộp.

Trước khi khởi công xây dựng, Nhà đầu tư phải liên hệ với chính quyền địa phương để được cung cấp xác định lộ giới các tuyến đường, hẻm, cao độ quy hoạch khu vực liên quan đến khu đất xây dựng công trình; trường hợp có thay đổi một trong các nội dung: Tên dự án, tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà ở thì nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận bổ sung dự án trước khi thực hiện xây dựng; liên hệ các cơ quan chuyên ngành để hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư như: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước…), tĩnh không, quy hoạch kiến trúc, bảo vệ môi trường...

0 Nhận xét