Thông tin diện tích căn nhà tại dự án Avenue Garden - Tây Thăng Long

Dự án Avenue Garden - Tây Thăng Long là một dự án thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách hàng trong thời gian vừa qua.

Dự án được xây dựng tại khu chức năng đô thị Tây Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo định hướng phát triển thì đây là khu vực có chức năng đô thị, việc phát triển dự án này có tầm quan trọng đặc biệt đối với khu vực phía Tây của thủ đô Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây với khoảng cách 6km thông qua tuyến đường Tây Thăng Long rộng 60m với 10 làn xe.
Thông tin diện tích căn nhà tại dự án Avenue Garden - Tây Thăng Long
Phối cảnh dự án Avenue Garden


Dưới đây là một số thông tin diện tích của các căn nhà tại dự án. Quý khách hàng có nhu cầu tìm mua nhà tại dự án có thể liên hệ số điện thoại 0989.290.948 để được hỗ trợ.


STT

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT

THUỘC Ô ĐẤT

HƯỚNG

VỊ TRÍ

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT

1

BT1-01

TT6-1

TB-TN (góc)

Đường 17m và đường nội khu 12,5m

409,6

2

BT1-02

TT6-1

TN

Đường nội khu 12,5m

342,0

3

BT1-03

TT6-1

TN

Đường nội khu 12,5m

342,0

4

BT1-04

TT6-1

TN

Đường nội khu 12,5m

342,0

5

BT1-05

TT6-1

TN

Đường nội khu 12,5m

342,0

6

BT1-06

TT6-1

TN (góc)

Đường nội khu 12,5m

414,1

7

BT1-07

TT6-1

ĐB

Đường nội khu 12,5m

327,7

8

BT1-08

TT6-1

ĐB

Đường nội khu 12,5m

326,3

9

BT1-09

TT6-1

ĐB

Đường nội khu 12,5m

324,8

10

BT1-10

TT6-1

ĐB

Đường nội khu 12,5m

323,3

11

BT1-11

TT6-1

ĐB

Đường nội khu 12,5m

321,8

12

BT1-12

TT6-1

ĐB-TB (góc)

Đường 17m và đường nội khu 12,5m

380,1

13

BT1-P

TT6-1

TB (góc)

Đường nội khu 17m (mặt shophouse)

188,1

14

BT3-01

TT6-3

TB-TN (góc)

Đường nội khu 12,5m và đường 25m

256,9

15

BT3-02

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

16

BT3-03

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

17

BT3-04

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

18

BT3-05

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

19

BT3-06

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

20

BT3-07

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

21

BT3-08

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

22

BT3-09

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

23

BT3-10

TT6-3

TN

Đường nội khu 12,5m

261,0

24

BT3-11

TT6-3

ĐB

Đường nội khu 12,5m

285,0

25

BT3-12A

TT6-3

ĐB

Đường nội khu 12,5m

281,7

26

BT3-12B

TT6-3

ĐB

Đường nội khu 12,5m

277,5

27

BT3-14

TT6-3

ĐB

Đường nội khu 12,5m

273,4

28

BT3-15

TT6-3

ĐB

Đường nội khu 12,5m

265,8

29

BT3-16

TT6-3

ĐB

Đường nội khu 12,5m

261,5

30

BT3-17

TT6-3

ĐB

Đường nội khu 12,5m

257,3

31

BT3-18

TT6-3

ĐB

Đường nội khu 12,5m

253,0

32

BT3-19

TT6-3

ĐB-TB (góc)

Đường nội khu 12,5m và đường 25m

232,4

33

BT3-20

TT6-3

ĐN

Đường 46m

222,0

34

BT3-21

TT6-3

ĐN-TN

Đường 46m

209,5

35

BT3-22

TT6-3

ĐN-TN

Đường 46m

206,4

36

BT3-23

TT6-3

ĐN

Đường 46m

221,7

37

LK1-01

TT6-1

TB

Đường 17m (góc)

178,6

38

LK1-02

TT6-1

TB

Đường 17m

153,0

39

LK1-03

TT6-1

TB

Đường 17m

153,0

40

LK1-04

TT6-1

TB

Đường 17m

189,0

41

LK1-05

TT6-1

TB

Đường 17m

189,0

42

LK1-06

TT6-1

TB

Đường 17m

153,0

43

LK1-07

TT6-1

TB

Đường 17m

153,0

44

LK1-08

TT6-1

TB

Đường 17m

153,0

45

LK1-09

TT6-1

TB

Đường 17m

153,0

46

LK1-10

TT6-1

TB

Đường 17m

189,0

47

LK1-11

TT6-1

TB

Đường 17m

169,2

48

LK1-12A

TT6-1

TB

Đường 17m

133,2

49

LK1-12B

TT6-1

TN (góc)

Tây Thăng Long

189,8

50

LK1-14

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

153,0

51

LK1-15

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

189,0

52

LK1-16

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

189,0

53

LK1-17

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

153,0

54

LK1-18

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

153,0

55

LK1-19

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

153,0

56

LK1-20

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

153,0

57

LK1-21

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

189,0

58

LK1-22

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

189,0

59

LK1-23

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

153,0

60

LK1-24

TT6-1

TN

Tây Thăng Long

153,0

61

LK1-25

TT6-1

TN-TB

Tây Thăng Long

177,7

62

LK3-01

TT6-3

TB-ĐB

Đường 25m và đường 17m (góc)

185,1

63

LK3-02

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

64

LK3-03

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

65

LK3-04

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

66

LK3-05

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

67

LK3-06

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

68

LK3-07

TT6-3

ĐB

Đường 17m

184,5

69

LK3-08

TT6-3

ĐB

Đường 17m

184,5

70

LK3-09

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

71

LK3-10

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

72

LK3-11

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

73

LK3-12A

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

74

LK3-12B

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

75

LK3-14

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

76

LK3-15

TT6-3

ĐB

Đường 17m

184,5

77

LK3-16

TT6-3

ĐB

Đường 17m

184,5

78

LK3-17

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

79

LK3-18

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

80

LK3-19

TT6-3

ĐB

Đường 17m

143,5

81

LK3-20

TT6-3

ĐB-ĐN (góc)

Đường 17m và 46m (góc)

218,3

82

LK3-21

TT6-3

TN-ĐN

Tây Thăng Long (60m+46m)

201,1

83

LK3-22

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

84

LK3-23

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

85

LK3-24

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

86

LK3-25

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

188,8

87

LK3-26

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

188,8

88

LK3-27

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

89

LK3-28

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

90

LK3-29

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

91

LK3-30

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

92

LK3-31

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

93

LK3-32

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

94

LK3-33

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

188,8

95

LK3-34

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

188,8

96

LK3-35

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

97

LK3-36

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

98

LK3-37

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

99

LK3-38

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

100

LK3-39

TT6-3

TN

Tây Thăng Long

146,9

101

LK3-40

TT6-3

TN-TB

Tây Thăng Long (60m+25m)

216,6


0 Nhận xét