Các hồ sơ cần chuẩn bị và thủ tục tách thửa đất theo quy định mới nhất

Hướng dẫn thủ tục tách thửa đất theo quy định của pháp luật năm 2021


Trong quá trình thực hiện dự án bất động sản hoặc sử dụng đất, chủa đầu tư hoặc nhiều các nhân/người dân có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng, tặng cho một phần của thửa đất và việc này thì cần phải thực hiện các thủ tục tách thửa trước khi chuyển quyền và đối với dự án như vậy thì phải đảm bảo có đủ các điều kiện về đất đai theo quy định của pháp luật như: dự án đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án không bị kê biên đảm bảo thi hành án, dự án không có tranh chấp, dự án vẫn đang trong thời hạn sử dụng đất.
Hình ảnh minh họa. (liên hệ tư vấn thủ tục: SJKlaw.vn - Hotline: 096 24 20 486)Về điều kiện tách thửa

Điều kiện để tách thửa được căn cứ tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, việc tách thửa cần những điều kiện sau:

 • Dự án, khu nhà ở phải đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.
 • Dự án/khu nhà ở Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không có tranh chấp (nội dung này quan trọng).
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Dự án/khu nhà ở trong thời hạn sử dụng đất.

Về diện tích tách thửa cần có một số lưu ý như sau:

 • Diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn.
 • Nếu tách thửa mà tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa.
 • Theo quy định của UBND các tỉnh, thành thì một số địa phương chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được tách thửa (không bắt buộc có Giấy chứng nhận).
Tham khảo về diện tích tách thửa theo quy định tại 63 tỉnh thành: Tại đây

Hồ sơ, thủ tục tách thửa

* Hồ sơ tách thửa

Căn cứ khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, hộ gia đình, cá nhân cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa với các đề mục hồ sơ  như sau:

 • - Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu 11/ĐK.
 • - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
* Trình tự, thủ tục tách thửa

Bước 1: Nộp hồ sơ
 • Cách 1: Hộ gia đình/cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dâ xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.
 • Cách 2: Nếu Không nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Hộ gia đình/cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với nơi đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
 • - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo, hướng dẫn người nộp bổ sung các hồ sơ. Thời gian cơ quan xử lý, tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho hộ gia đình/cá nhân tối đa là 03 ngày.
 • - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (trong đó ghi ngày hẹn trả kết quả).
Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về QSD một phần thửa đất mới tách.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 4. Trả kết quả

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phải trả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

* Về thời gian giải quyết

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Kết luận: Với những nội dung như nêu trên thì hộ gia đình/cá nhân hoặc các doanh nghiệp chủ đầu tư có quyền sử dụng đất cần tách thửa thì cần phải chú ý đến điều kiện tách thửa. Nếu các điều kiện đã đầy đủ thì chỉ cần liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền nơi có bất động sản để thực hiện các thủ tục như nêu trên. Trong quá trình thực hiện thủ tục, nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ và nhờ luật sư tư vấn thêm để đạt kết quả tốt nhất.
Liên hệ: Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn SJKlaw
website: sjklaw.vn
Hotline: 096 24 20 486

0 Nhận xét