Có được phép bán nhà tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi dự án chưa đủ điều kiện triển khai xây dựng?

[tintuc]
Có được phép bán nhà tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi dự án chưa đủ điều kiện triển khai xây dựng? Điều kiện để nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh? Dưới đây là nội dung giải đáp thắc mắc vấn đề trên:

Hình ảnh minh họa dự án nhà ở hình thành trong tương laiQuyền kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

tại khoản 1 Điều 54 Luật Kinh doanh bất động sản, cũng đề cập đến nội dung: Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Theo nội dung quy định nêu trên thì chúng ta có thể thấy rằng Chủ đầu tư có quyền bán, cho thuê nhà ở đang trong quá trình hình thành (nhà ở hình thành trong tương lai: nhà ở đang trong quá trình xây dựng, chưa đầy đủ công năng, chưa đủ điều kiện bàn giao và đưa vào sử dụng theo quy định...). Theo đó, là một lợi thế dành cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng và giúp giảm thiểu gánh nặng về tài chính, chi phí đầu tư đồng thời, đối với người mua nhà thì cũng sẽ mua được bất động sản với mức giá gốc của chủ đầu tư.


Điều kiện để nhà ở hình thành trong tương lại được đưa vào kinh doanh

Trong lịch sử giao dịch bất động sản trên thị trường bất động sản Việt Nam trước thời điểm luật kinh doanh bất động sản 2014 ra đời thì có rất nhiều chủ đầu tư đã huy động vốn của khách hàng trái phép, hoặc huy động vốn theo hình thức chào bán căn nhà hình thành trong tương lai của một dự án nhưng lại sử dụng số tiền đó để đầu tư sang các dự án khác. Việc chủ đầu tư chậm tiến độ xây dựng, chậm bàn giao nhà ở cho khách hàng hoặc là không đủ khả năng để tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện nhà ở để bàn giao cho khách hàng (khi đã thu tiền của khách hàng đến 90% giá trị hợp đồng mua bán), điều nay khiến cho nhiều khách hàng phải chịu rất nhiều thiệt hại, từ việc tiền lãi từ ngân hàng, tiền thuê nhà khi chưa nhận được bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư và nhiều thiệt hại khác....

Chính vì vậy, nhà nước ta cũng quy định rất rõ điều kiện để chủ đầu tư được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

"Khoản 1 Điều 55: Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó".

Như vậy, đối với các bất động sản hình thành trong tương lai mà đảm bảo được đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì được phép đưa và kinh doanh.

Và theo đó, những dữ liệu trên đây cũng đã trả lời ngay cho câu hỏi đầu tiên mà quý khách hàng đang thắc mắc. Nếu dự án xây dựng nhà ở mà chưa đủ điều kiện triển khai xây dựng (có thể dự án đó chưa có giấy phép xây dựng, chưng có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc chưa có hồ sơ dự án, bản vẽ thi công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc là các biên bản nghiệm thu về việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án...) và nếu như vậy thì chắc chắn dự án sẽ không được phép đưa vào kinh doanh.


[/tintuc]

0 Nhận xét